На основу одлуке Председништва СО ОС Београда, за датум почетка курса одређен је 08.06.2013. године.

 

СО ОС Београда позива све пријављене кандидате да присуствују курсу за стицање звања одбојкашког судије.

 

Курс ће се састојати од предавања, којима ће бити обухваћени сви делови Правила игре, која ће бити обезбеђена за сваког кандидата. Након тога следи тестирање из Правила игреи међународног записникa.

 

 

 

Термини и теме семинара су:

 

Датум и време

место

тема

предавачи

08.06.2013.

од 11:00 до 12:30

Дом ученика средње железничке школе, улица Здравка Челара 14

Упознавање са радом СО ОСБ и УОСС

Званична правила одбојке (поглавља 1, 2 и 3)

СО ОСБ

ПАУЗА

од 12:45 до 14:15

Дом ученика средње железничке школе, улица Здравка Челара 14

Поглавља 4 и 5

СО ОСБ

Од 14:15 до 15:00

Питања полазника курса

 

09.06.2013.

од 11:00 до 12:30 

Дом ученика средње железничке школе, улица Здравка Челара 14

Поглавља 6, 7 и 8

СО ОСБ

ПАУЗА

од 12:45 до 14:15

Дом ученика средње железничке школе, улица Здравка Челара 14

Упутство за вођење Међународног записника, информације о С1 обрасцу и сајту УОСС

СО ОСБ

Од 14:15 до 15:00

Питања полазника курса

 

 

 

 

 

Накнадно

Накнадно

Тестирање Правила игре и међународног записника

СО ОСБ

 

Предавачи на семинарима биће наше најбоље судије, како међународне, тако и судије са листа Супер и Прве лиге.  

 

Котизација за семинар износи 2000,00 динара и уплаћује се на рачун ОС Београда, 205-3218-37, најкасније до 04.06.2013. године. Сврха уплате је: Котизација за семинар 2013. Доказ о уплати доставити приликом пријављивања на првом семинару.

 

Локација Дома ученика средње железничке школе