18664724 543586745765130 7341940929952935876 n

Na osnovu člana 55. Pravilnika o takmičenju OSS raspisuje se Konkurs za upražnjeno 1 (jedno) mesto za popunu Druge Lige Centar za seniorke u takmičarskoj 2017/2018 godini:

 

 

 

 

1. Pravo učešća na Konkursu:

   1.1. Ekipa seniorki koja poseduje A licencu i koja pripada grupi centar, saglasno članu 3. Pravilnika o takmičenju OSS

2. Kriterijumi za vrednovanje ponuda:

  2.1. Finansijska ponuda (minimum 60.000,00 dinara)          100%

3. Konkursni uslovi:

   3.1. Sastanak zainteresovanih klubova za popunu Druge Lige Centar za seniorke će se održati u prostorijama Odbojkaškog saveza Beograda u petak 8. septembra 2017. godine u 13.00 časova u Beogradu, Bulevar Umetnosti 27, I sprat, lokal 10

   3.2. Prijavnina za učešće na Konkursu iznos 20.000,00 dinara i uplaćuje se do sastanka iz tačke 3.1. (UOKPL Prijavnina za konkurs, broj računa: 340-11016275-72)

   3.3. Podaci o klubu i finansijska ponuda iz člana2. se daju na sastanku iz tačke 3.1.

   3.5. Klub koji pobedi na Konkursu obavezan je da zaključno sa 11. septembrom 2017. godine:

          3.5.1. Dostavi Prijavu za takmičenje u Drugoj Ligi Centar za seniorke u takmičarskoj 2017/2018. godini (www.uokrl.org/dokumenta/Prijava za takmičenje)

            3.5.2. Uplati Prijavnine za takmičenje u iznosu od 30.000,00 dinara (prema dostavljenoj fakturi)

            3.5.3. Uplati novčani iznos iz finansijske ponude (prema dostavljenoj fakturi)

                                                                                               Direktor takmičenja OSS

                                                                                                 Dušan Keser, s.r.