2505090b98814ca4f87f16cca1202b4f--pallavolo-volleyball-volleyball-drawings

Tradicionalni seminar "Treneri za pobede 2017" , u organizaciji Trenerske organizacije Beograda, biće održan u četvrtak 7. septembra 2017. godine sa početkom u 16 časova u amfiteatru Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, Blagoja Parovića 156.

Seminar je namenjen trenerima koji vode Drugu ligu "Centar", regionalnu ligu kao i trenerima mlađih kategorija članovima trenerske organizacije Beograda.

 

 

 

 

PROGRAM predavanja je sledeći:

16.00 - 16.30     Prijavljivanje trenera

16.30 - 16.50     Skupština TO

16.50 - 18.00  Predavanje na temu: "Teorijske i metodološke osnove odbojkaške tehnike", prof. dr. Goran Nešić

18.10 - 19.30  Predavanje na temu: "Fizička priprema u pripremnom i zavšnom delu treninga", Branislav Jovanov

19.30     Izdavanje sertifikata

Prisustvo na seminaru je obavezno za sve trenere.